IZOTEM GV bitumenes szigetelő lemez

Kategória:

Leírás

IZOTEM bitumenes szigetelő lemez.
10 m/tekercs

GV35
GV45
GV55