Poli-Farbe Boróka alapozó

Kategória:

Leírás

Tartós védelem szürkepenész, kékgombásodás, rovarkárosítás ellen.

Felületi megjelenés Áttetsző, színtelen.
Száradási idő 8 óra.
Átfesthetőség 8 óra után.
Tárolás 5-25°C hőmérsékleten. Fagyveszélyes!
Minőségét megőrzi Eredeti, bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 12 hónapig
Alkalmazás Ecsettel.
Javasolt rétegszám 1 réteg.
Higítás Nem megengedett!
Kiadósság 6-8 m2/l.

FELHASZNÁLÁS
Használat előtt a festéket jól fel kell keverni. A légszáraz fafelületet csiszolni, portalanítani és szükség esetén észterhígítóval gyantamentesíteni kell. Ezután az alapozót a védelemhez szükséges mennyiségben, puha ecsettel, a fa szálirányában hígítás nélkül kell felkenni. Az alapozónak jól be kell szívódnia a fa pórusaiba. A beszívódás mértéke és az alapozó száradása függ a faanyag szerkezetétől és a nedvességtartalmától. 3-4 óra száradási idő után az alapozott felület csiszolás nélkül Boróka fabevonó lazúrral átfesthető. A festést 10 °C levegő- és felülethőmérséklet alatt ne végezzük. Munkavégzés után a szerszámokat azonnal vízzel el kell mosni. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Kültéri fafelületek – faházak, kerítések, ablakok, ajtók – impregnáló alapozására használható. Az alapozott felületet Boróka fabevonó lazúrral át kell vonni. Beltéri felületekre ne alkalmazzuk!

ALKALMAZÁS
Ecsettel.

ÖSSZETÉTEL
Alkid emulzió, propilén-glikol, butil-glikol, biocid, festékadditív, víz

VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes!

BIZTONSÁGI ADATOK
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH208 3-jód-2-propinil-butilkarbamátot, propikonazolt, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ont és permetrint tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P405 Elzárva tárolandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. Biocid hatóanyag: permetrin 0,1122%, propikonazol 0,9%, 3-jód-2-propinil-N-butilkarbamát 0,3%. A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.

SZAKVÉLEMÉNY
MERT 0156/F/2000.