Poli-Farbe Cellkolor Univerzális alapozó

Kategória:

Leírás

Megfelelően előkészített kül- és beltéri fafelületek alapozó festésére és fémfelületek közbenső festésére alkalmas alapozó.

A Poli-Farbe Cellkolor univerzális alapozó gyorsan szárad, könnynen ecsetelhető és csiszolható. Megfelelően előkészített kül- és beltéri fafelületek alapozó festésére és fémfelületek közbenső festésére alkalmas termék.

Felhordás: ecsettel, hengerrel
Javasolt rétegszám: 1-2 réteg
Kiadósság: 8-12 m2/l egy rétegben, a felület minőségének függvényében
Hígítás: nem szükséges
Munkaeszközök tisztítása: közvetlenül a használat után lakkbenzinnel
Száradási idő (20 °C-on): 10 óra
Átfesthetőség (20 °C-on): 8 óra
Csiszolhatóság (20 °C-on): 8 óra

ALKALMAZÁSI TERÜLET
A termék univerzálisan alkalmazható megfelelően előkészített kül- és beltéri fa-, valamint fémfelületek közbenső festésére.

FELHASZNÁLÁS
Felhasználás előtt a festék felületéről az esetleg kialakult bőrréteget el kell távolítani, és a festéket jól fel kell keverni. A festendő felületnek a festék fogadására alkalmasnak, por-, olaj-, rozsdamentesnek, száraznak kell lennie. Új, kültéri fafelületek esetén csiszolás és portalanítás után Poli-Farbe Boróka Base fakonzerváló alapozó használata javasolt. Beltéren elegendő a fát csak félolajjal vagy lenolajkencével pórustömíteni. Festetlen fémfelületekre a Poli-Farbe Cellkolor korróziógátló alapozóval történő festés után javasolt az univerzális alapozó használata. Felújító festéseknél a laza, nem hordképes bevonatot el kell távolítani, a felület egyenetlenségeit ki kell javítani. A felületre a megfelelő előkészítést, csiszolást, portalanítást, zsírtalanítást, korrózióvédelmet, pórustömítést követően az univerzális alapozó felhordható, amelyet ecsettel és hengerrel lehet végezni. A Poli-Farbe Cellkolor univerzális alapozót 1-2 rétegben célszerű alkalmazni, a rétegek között kb.: 8 óra száradási idő biztosításával. Az alapozóval festett, száraz, csiszolt és portalanított felületekre Poli-Farbe Cellkolor selyemfényű, Poli-Farbe Cellkolor Brill magasfényű, Poli-Farbe ECO magasfényű, vagy Poli-Farbe Cellkolor Aqua selyemfényű zománcfestéket javaslunk 1-2 rétegben. A munkavégzés után a szerszámok lakkbenzin hígítóval megtisztíthatók. A használat után a festéket gondosan le kell zárni. A doboz rövid idejű fejre állításával a maradék festék tárolhatósága kedvezőbben alakul.

ÖSSZETÉTEL
Alkidgyanta, pigmentek, lakkbenzin, kálcium-karbonát, festék adalékok.

BIZTONSÁGI ADATOK
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
EUH208 2-Butanon-oximot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII.27.) VM rendeletnek megfelelően.
A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.
A festés és száradás közben biztosítsuk a megfelelő szellőzést!

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
Robbanásveszélyes!

TÁROLÁS
Száraz, hűvös, jól szellőző helyen, a csomagolást szorosan lezárva, élelmiszerektől és gyújtóforrástól távol.

MINŐSÉGÉT MEGŐRZI
Eredeti, bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 3 évig.

VOC
EU limit value for this product (A/g): 350 g/l (2010). This product contains max. 350 g/l VOC.
EU-határérték erre a termékre (A/g): 350 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 350 g/l VOC-t tartalmaz.